Egzamin zawodowy 2021

sesja letnia / czerwiec

4.6.2021

Informujemy, że:

  • egzaminy zawodowe (formuła 2017 (dwuliterowa)) odbędą się w terminach wskazanych w harmonogramie

    AU.61 - Technik usług kosmetycznych

    AU.86 Technik administracji

  • egzaminy zawodowe (formuła 2019 (trzyliterowe)) odbędą się w dniach 7- 22 czerwca 2021 -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.08.2021 r.:

Florysta OGR.01 (zdawane na sem.2)

Opiekun medyczny MED.03 (zdawane na sem.2) --> sprawdź zadania jawne na stronie CKE

Opiekunka środowiskowa SPO.05 (zdawane na sem.2)

Technik BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

Technik usług kosmetycznych FRK.04 (zdawane na sem.4)

Technik administracji EKA.01 (zdawane na sem.4)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może ukończyć szkoły). 

--

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (MED.03/OGR.01/SPO.05) lub w formie pisemnej (EKA.01/BPO.01/FRK.04) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Zachęcamy do śledzenia aktualności.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://oke.wroc.pl/formula-2019/

https://oke.wroc.pl/formula-2017/

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.