Plany zajęć

Semestr zimowy 2020/2021

10.9.2020

Szanowni Państwo,

Pierwszy zjazd tj. 12, 13 września, obowiązuje wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego oraz kierunków Policealnych (opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik BHP, technik usług kosmetycznych, florysta) za wyjątkiem kiedy plan stanowi inaczej.

Grupy rozpoczynają zajęcia od godziny wskazanej w planie w I Liceum Ogólnokształcącym im. H.Sienkiewicza w Koźlu, ul.Piramowicza 36.
Na drzwiach wejściowych w dniu zjazdu zostanie zamieszczona informacja, do której sali należy się udać.

Przypomianamy, że obecność na zjeździe jest obowiązkowa.

Harmonogramy wszytskich możliwych terminów zjazdów można sprawdzić tutaj.

Zasady bezpieczeństwa:

  • Na zajęcia stacjonarne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (słuchacz, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • Słuchacz, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w zajęciach stacjonarnych nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły

  • Słuchacze i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.